Membrana lipoprotéica (lipídio + proteína) que delimita os vacúolos das células vegetais. Contém água, açúcares, proteínas, compostos fenólicos, pigmentos como betalaínas, antocianinas e cristais de oxalato de cálcio.

Liked it? Take a second to support MAURO JOSE DE MENEZES on Patreon!
Become a patron at Patreon!
« Back to Glossary Index